Uchwała Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na 2020 rok