Uchwała Nr LII/386/2018 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zduńska Wola.