Gmina Zduńska Wola nie udzieliła poręczeń i gwarancji.