Gmina Zduńska Wola nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach.