Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przebudowy dróg nr 4908E i 1765E na odcinku Poręby – Piaski – Beleń oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych