Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron dla pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przebudowy dróg nr 4908E i 1765E.