Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.