Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia z dnia 8 października 2015 roku w powołanie obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.