Uchwała Nr XXXIX/295/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 265/XXXIX/2009 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia

10 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Zduńska Wola