W związku z licznymi zgłoszeniami od przedsiębiorców na temat otrzymywania od firm komercyjnych pism z żądaniem wpłaty kwot za dokonanie wpisu do ich rejestrów przedsiębiorców (katalogów), publikujemy informacje dotyczące czynności związanych z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).