UCHWAŁA NR VII/57/11 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zduńska Wola.