UCHWAŁA NR LV/368/10 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zduńska Wola.