UCHWAŁA Nr 265/XXXIX/2009 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zduńska Wola.