Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2013 dla Gminy Zduńska Wola.